Brevet till Sverige

Jag uppmanar er att fästa blicken stadigt på trons upphovsman och frälsare, Jesus Kristus. Han kommer faktiskt att segra och Han är Sanningens Ande. Det var Han som kom att förändra hela vårt land på kort tid. Tiden för Sverige hade äntligen kommit.

Det som hänt är ändå fullständigt overkligt. Mycket av det som vi längtade efter, får vi nu se med egna ögon, förverkligas. 

Många år i ett ökentorrt land sätter faktiskt sina spår. Det var många som tappade tron. Tappade tron på en förändring. Men det var också många som fick en stark hunger efter Jesus. Det förändrade mångas liv. Många familjer blev upprättade och helade.

Jag tror detta var möjligt tack vare att en stor del av ledarskapet i de svenska församlingarna ödmjukade sig och bad uppriktigt om förlåtelse för bl. a högmod och annan dold synd. 

Detta skulle man kunna säga var det första tecknet på att något nytt var på gång i Sverige. En omvändelse som gick på djupet och som började med ledarna för de lokala församlingarna och hela Kristi Kropp. 

Vattnet är omrört för Sverige var ett av budskapen som vi fick höra tidigt och som öppnade en ny våg av försoning mellan ledare, församlingar och vanliga människor. 

Det var då som vi kunde känna en helt ny andlig atmosfär i hela landet. På alla nivåer i samhället. Bland politiker, artister och vanligt folk. 

Även en ny öppenhet om att tala om andliga ting märktes nu vilket var helt otänkbart något år tidigare. Bland artister märktes detta särskilt tydligt, då man ganska snart kunde höra en annan musikalisk ton och framförallt nya positivare texter. Flera kända artister och några ledande kulturpersonligheter var de som tidigt tog emot Jesus och fick vara till stor välsignelse för resten av Sverige.

Nu började musiken som spelades i landets många radiokanaler förändra atmosfären. Den sexfixering som präglat en stor del av media kom på skam vid ett lagförslag som klubbades igenom av en enig riksdag. 

Många riksdagsledamöter hade fått sina liv förvandlade i samband med en stark andlig besökelse som kom över Helgeandsholmen där riksdagshuset ligger. 
Vi kom senare att få se flera lagförslag gå igenom på område efter område där man tidigare haft stora problem att finna konstruktiva lösningar. 

Skolvärlden var ett sådant område som tidigt upplevde en stor förändring. De kristna skolgrupperna som levt en tynande tillvaro under många år i skolvärlden fick alltmer inflytande i sina skolor. De kristna friskolorna som under många år varit så påpassade av Skolverket rådfrågas nu ständigt i många skolfrågor av självaste Skolverket. Friskolorna har haft en explosionsartad utveckling och har nu landets bästa elever och bästa undervisning. 

Tidigt startades många bönealtaren runt om i vårt land med ständig bön och lovsång. Det var troligen det viktigaste initiativ vi någonsin tagit i Sverige. 
Det skapade direkt en ny hunger av överlåtelse. En stark profetisk ande kom över de många lovsångsteamen och en ny frimodighet att sjunga profetiskt öppnade himlen på varje plats de kom för att sjunga. Många helandeunder kunde direkt förklaras av profetisk lovsång och tillbedjan

Stefan Jernsand 2008