Jag ser ett land 2020

JAG SER ETT LAND – Svenska
Text & Musik Stefan Jernsand – 2006 + 2017

Jag ser ett land som Herren rört
Jag ser människor som Han har rest upp
Jag Kristi Kropp som har fått nytt liv
Jag ser folk som samlats till bön
för det är en helt ny tid

Hör på radion.
En helt ny ton av musik och tal
Andas himmelsk rikedom
Människor som levt i ensamhet
Blir nu del i en stor familj

Jag ser en stad som Herren rört
Jag ser gator och torg där man samlas och tillber Dig
Jag ser de som styr de ser förundrat på
Men de förstår att en helt ny tid är här.
En helt ny tid har kommit till vårt land

Jag ser ett bönehus som Herren rört
Jag ser människor som kastar sig på sina knän
Det är de som levt i synd och orenhet
Men blivit renade i Lammets blod

Jag ser en familj som Herren rört
Jag ser en mor och far som samlat alla sina barn
De läser ur en bok som skrevs för längesen
Men den boken den ger liv idag

Jag ser ett land med en mogen skörd
Jag ser hur Herren själv kommit mitt ibland oss
Hans blod som renat oss – skyddar nu vårt eget land
Oh vi ställer oss upp som ett folk inför Kungen som är här
Vi sjunger nu sången från himmelen

Vi sjunger ära, ära, ära till Guds lamm
Han som vann en evig seger
Makten och äran är Hans i evighet
Hans blod har renat oss från all synd
Nu har Han har kommit för att befria Sitt folk